Blog, Hypotéky

Jak banky vyhodnocují bonitu žadatele od 1. 10. 2018?

Ve svém druhém článku bych chtěl navázat na předešlé téma, které se týkalo financování nemovitosti. Minule jsme si řekli, co je dobré si zjistit z hlediska financování ještě před tím, než začnu řešit koupi nemovitosti. Dnes si řekneme něco málo o tom, jak banky vyhodnocují, zda jsem jako klient pro ně bonitní nebo nejsem. Pro ty z Vás, kteří neznají pojem „bonita“, tak se jedná o tzv. důvěryhodnost klienta pro banku, zda bude schopen splácet.

Jak je tato bonita tedy počítána? Je to relativně jednoduché, matematicky by se to dalo vyjádřit takto.

Bonita = čistý příjem domácnosti - závazky domácnosti - životní minimum domácnosti - náklady

Banka tedy sečte čístý měsíční příjem osob v domácnosti a od toho odečítá veškeré měsíční závazky, životní minimum dle počtu osob v domácnosti a dále i měsíčně placené náklady. Po odečtení všech těchto položek musí zůstat taková částka, která bude převyšovat budoucí splátku úvěru o který žádám.

Do závazků se počítají veškeré úvěrové produkty a to nejen bankovní, ale i nebankovní. Pozor počítá se zde i kontokorent a kreditní karta nebo spotřební zboží na splátky,  s čímž většina klientů moc nepočítá. Do nákladů se počítají měsíčně placené věci typo telefon, pojištění, energie, atd.

Aby to nebylo tak jednoduché, tak ČNB od 1. 10. 2018 přidala další 2 kritéria, podle kterých se banky musí při vyhodnocování bonity žadatele řídit. Jedná se o ukazatele s označení DTI a DSTI. Pojďme si je rozebrat.

DTI je poměr celkového zadlužení proti celkovému ročnímu čistému příjmu. Hranice parametru je taková, že nejvýše jako klient mohu mít zadlužení ve výši devítinásobku svých ročních příjmů. Př: Čistý měsíční příjem rodiny je 30 000,-/měs., což je 360 000,-/rok. Maximální výše zadlužení může tedy být 3 240 000,-.

DSTI je poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů včetně aktuálně žádaného úvěru proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu. Hranice pamaretu je taková, že mohu jako klient mít závazky nejvýše v 45 % svého čistého příjmu. Př: Čistý měsíční příjem rodiny je 30 000,-/měs. Součet všech splátek může být maximálně ve výši 13 500,-/měs.

Banka se bude vždy řídit dle toho parametru, který vyšel pro daného klienta hůře.

Na co si dát pozor?

Často se mi stává, že klienti prochází bonitně u banky velice těžko nebo vůbec. V takových případech většinou litujeme toho, že se na financování nepřipravili dříve a neměli ty správné informace.

Často se jedná o příliš vysoké závazky, nejčastěji malé úvěry s vysokými měsíčními splátkami. Takové úvěry mohou dost potrápit, protože Vaše závazky sice nejsou velké, ale měsíční splátky většinou ano, protože se jedná o kratkodobé úvěry. Př: Může se tak stát, že u úvěru na 20 000,- má klient splátku 2000,-/měs., což je rovno hypotečnímu úvěru ve výši cca 500 000,- se splatností 30 let. Kvůli takovému malému úvěru tedy klient dosáhne na hypotéku o 500 000,- menší, což není málo.  Pozor si dejte také na kontokorenty nebo kreditní karty. Většina bank vychází při výpočtu bonity z limitu těchto produktů, ne z aktuální vyčerpané výše. Př: Jako klient mám kontokorent s limitem 10 000,- a kreditní kartu s limitem 20 000,-. Banka mi v takovém případě do závazků započítá splátku 833,-/měs. a 1 000,-/měs. Tyto závazky zase velice ovlivní mou bonitu. Doporučuji tedy se všech takových závazků zbavit nebo aspoň je co nejvíce omezit, a to ještě před plánovaným investičním záměrem do nemovitosti.

Dalším častým problémem jsou příjmy v hotovosti. Některým klientům bohužel jejich zaměstanavatelé vyplácí příjmy v hotovosti nikoli na účet. Neexistuje sice žádný zákon na to, že by bylo nutné zasílat mzdu na účet zaměstnance, avšak banky se na tuto skutečnost nedívají moc příznivě. Příjmy v hotovosti metodicky bere pouze pár bank, tudíž je klient zbaven možnosti si vybírat ze všech bank na trhu. Většinou se také jedná o zdlouhavé dokládání výše příjmu. Pokud máte tedy tu možnost se s zaměstnavatelem domluvit, tak doporučuji si zařídit zasílání mzdy na účet a to minimálně 3 měsíce před žádostí o hypotéku.

Problém sám o sobě je také většinou dokládání příjmu u OSVČ. Zde banky vychází z daňového přiznání. Pokud tedy podnikám čerstvě a daňové přiznání ještě nemám, tak jsem bohužel neúvěrovatelný. Musím podnikat minimálně 12 měsíců po sobě jdoucích a mít už jedno daňové přiznání za sebou. Jako podnikatelé si také dejte pozor na tzv. optimalizace svých daňových přiznání… Zde doporučuji si zjistit bonitu ještě před koncem roku, ať může Vaše účetní daňové přiznání zpracovat vhodně s ohledem na budoucí úvěr.

Samozřejmě toto téma je tak obsáhlé, že bych mohl psát dalších x stránek, abyste věděli úplně vše, avšak to není cílem. Cílem bylo Vás seznámit se základním povědomím o posuzování klienta ze strany banky a zároveň Vám pomoci předejít nejčastějším problémům, což se mi doufám podařilo. I po přečtení článku určitě doporučuji navštívit odborníka osobně a zjistit si přímo Vaši bonitu a to s rozumným časovým předstihem před investičním záměrem.

Děkuji za přečtení a brzy se můžete těšit na další video na podobné téma.

Máte dotazy ke konkrétní problematice?

Neváhejte se mi ozvat pro bezplatnou konzultaci.

Kontaktovat e-mailem

tomas.flasar@hypo-portal.cz

Kontaktovat telefonem

+420 775 030 123

Sdílet příspěvěk:

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Reddit
Facebook Instagram YouTube Spotify