Blog, Pojištění

Vyplatí se životní pojištění?

Vyplatí se životní pojištění? Tuto otázku dostávám od klientů velice často. Životní pojištění je velice specifický produkt. Je to jeden z mála produktů, který si musíte koupit v době, kdy ho nepotřebujete. Jakmile jej totiž potřebujete, tak už je pozdě na jeho pořízení. Při vstupu do pojištění chce každá pojišťovna znát Váš současný zdravotní stav. Pokud již před sjednáním máte nějaké zdravotní problémy, tak je velice pravděpodobné, že Vám pojišťovna dá na tyto problémy výluku či přirážku na ceně. Pojistná smlouva tak nebude plně funkční, a navíc může být dražší než obvykle. Ideálním klientem pro životní pojištění je tedy mladý a zdravý člověk, který má pojistnou smlouvu nejlevnější a zároveň je smlouva plně funkční bez výluk. Bohužel většina mladých lidí necítí potřebu být pojištěna, protože ještě nemají reálnou zkušenost se zdravotním problém a jeho dopadem na finance. Nejčastěji se na mě bohužel obrací klienti, kteří již mají zdravotní problémy, jenže dosud pojištění neměli a nyní by ho chtěli sjednat. V mnoho případech se jedná i o nepojistitelné klienty, kteří by chtěli produkt mít, ale žádná pojišťovna je nechce do pojištění příjmout. To je zapeklitá situace co? Nebudu ale tvrdit, že životní pojištění potřebuje každý. Existují opravdu i lidé, kteří jej nepotřebují. Pojďme si tedy vysvětlit, kdy se Vám tento produkt vyplatí a kdy za něj naopak můžete ušetřit peníze. Na toto téma mám také spoustu obsahu ve formě videa či podcastu

family-2073604_1280

K čemu je životní pojištění dobré?

Na úvod bychom si měli vysvětlit, na co takové životní pojištění má sloužit. Životní pojištění by mělo sloužit pro případ nenadálých zdravotních událostí (úrazů či nemocí), které způsobí propad Vašeho současného příjmu, a to buď krátkodobě či dlouhodobě. Tyto události rozděluji na 3 základní.

  • Smrt:

Tato událost je tou nejpesimističtější. Člověk v tomto případě nemyslí na sebe, ale spíše na pozůstalé. Jak by bez něj zvládli fungovat a kolik by potřebovali peněz. V životním pojištění se pro tyto případy můžete pojistit jak na úraz, tak i na nemoc.

  • Invalidita:

Jedná se o dlouhodobou pracovní neschopnost či pokles pracovní neschopnosti. Tato situace může rapidně ovlivnit rodinný rozpočet. Dochází jednak k velkým poklesům příjmu, a to na dlouhou dobu či napořád, ale také si tyto situace většinou vyžádají mimořádné náklady navíc. O Invalidní důchod můžete požádat po 12 měsících pracovní neschopnosti, pokud máte pokles pracovní schopnosti a máte aspoň 5 let důchodového pojištění. ČSSZ vyhodnotí, na který stupeň invalidního důchodu máte nárok. V ČR máme 3 stupně. První stupeň Vám ČSSZ uzná, pokud vám poklesla pracovní schopnost o 35-49 %. Druhý stupeň, pokud Vám poklesla o 50-69 % a třetí stupeň, pokud Vám poklesla o 70 % a více. V životním pojištění se můžete pojistit jak na invaliditu úrazem, tak nemocí. Můžete si také pojistit trvalé následky úrazu.

  • Pracovní neschopnost:

Jedná se o problém krátkodobého charakteru do 12 měsíců. Pokud je člověk zaměstnaný, tak má v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti nárok na náhradu od zaměstnavatele v dané výši a poté již dostává náhradu od ČSSZ. Většinou se jedná o výši cca 60 – 70 % současného příjmu. Pokud člověk podniká jako OSVČ a neplatí si dobrovolné nemocenské pojištění, tak nemá nárok na žádnou náhradu. Tito lidé jsou poté nejzranitelnější a propad příjmu je u nich nejvyšší. Na pracovní neschopnosti můžete být nejdéle 12 měsíců + poté 3 měsíce navíc v případě žádosti o invalidní důchod. Po celou dobu pracovní neschopnosti klientům chybí část příjmů a často si jejich nemoc či úraz žádá mimořádné výdaje. Toto riziko si můžete v životním pojištění pokrýt připojištěním pracovní neschopnosti z důvodu nemoci i úrazu. Můžete si také připojistit tzv. bolestné v případě úrazu formou denních dávek na úraz nebo hospitalizaci z hlediska úrazu i nemoci.

Nyní již víte, k čemu by životní pojištění mělo sloužit. Jak ale poznáte, zda ho opravdu potřebujete?

Vyplatí se životní pojištění? Kdy ano a kdy ne?

Zjistit, zda potřebujete tento produkt nebo ne, je za mě jednoduché. Je potřeba se sice zamyslet nad situacemi, které nikdy nechcete, aby nastaly, ale pokud by nastaly, tak abyste věděli, co Vás čeká a zda to zvládnete. Je potřeba tedy mít dobře zanalyzováno, jak funguje sociální systém v ČR a vědět přesně, na co budete mít od ČSSZ nárok dle Vašich odpracovaných let a vyměřovacího základu. Pro lepší porozumění současnému důchodovému systému doporučuji si pročíst vše o jednotlivých důchodech přímo na stránkách ČSSZ. Bez těchto údajů bude člověk spoléhat na vymyšlená čísla. Dále je potřeba vědět, jak vysoké máte finanční rezervy a jaký je Váš majetek. Poslední věcí je mít dobrý přehled o Vašem životním standardu. Tedy kolik měsíčně potřebujete ke svému životu. Jakmile znáte tyto údaje, tak se můžete zamyslet nad negativními scénáři. 

scale-2635397_1280

Opět se jedná o ty 3 základní negativní události.

  • Smrt:  

V tomto případě potřebuje člověk minimálně pokrýt náklady s touto událostí spojenou (pohřeb), které bude muset hradit pozůstalá osoba. V dnešní době se jedná o cca 50 – 100 000,-. Dále pokud má člověk nějaký závazek v podobě úvěru a nechce, aby jej dědili pozůstalí, tak je dobré myslet na to, jak by se úvěr doplatil. Poslední věcí je zamyslet se nad tím, zda je na Vás někdo ekonomicky závislý, což bývají například nezaopatřené děti či žena na mateřské dovolené. Je dobré se zamyslet, jak by to bez Vás zvládli. Minimálně do doby, než vznikne nárok na dávky z ČSSZ. o Pokud máte přesná čísla z ČSSZ, můžete si propočítat, kolik by Vaše rodina dostala v podobě vdovského či sirotčího důchodu. Pokud Vaše finanční rezervy, majetek a dávky z ČSSZ dostačují na zajištění všech těchto věcí, tak životní pojištění nepotřebujete. Pokud bohužel ne, tak je dobré chybějící peníze pokrýt tímto produktem.

  • Invalidita:

V případě invalidity je potřeba myslet na to, zda budete schopni s příjmem od ČSSZ žít stejný životní standard nebo ne. Zároveň je dobré si vypočítat, zda byste byli schopni platit stále své závazky, například hypotéku. o Pokud opět přesně víte, kolik bude Váš příjem v invalidním důchodu a víte své životní náklady, tak je jednoduché si opět vypočítat, zda pojištění potřebujete či ne. Pokud byste i v případě invalidity zvládali vše platit, tak pojištění nepotřebujete. Pokud nemáte dostatečný majetek či rezervy například na doplacení hypotéky či dorovnání chybějícího příjmu, tak je potřeba toto řešit formou pojištění.

  • Pracovní neschopnost:

Opět se jedná o stejný princip. Pokud přesně víte, jak vysoká by byla výše Vaší dávky v pracovní neschopnosti a víte své měsíční náklady, tak jste schopni si propočítat, zda byste v této situaci zvládli fungovat nebo byste museli sahat do rezerv. V tomto případě je potřeba si propočítat, zda by vám na to Vaše rezervy stačily. Pokud ano, tak nepotřebujete pojištění těchto rizik. Pokud by tomu tak nebylo, chyběly by Vám peníze a rezerva by nebyla dostatečná, tak je dobré mít na tyto situace sjednané pojištění. 

Pojďme si to ukázat na vzorovém příkladu.

PříkladKlient s datem narození 10. 01. 1992 je zaměstnaný a má měsíční příjem 40 000,-/měs. čistého. Vyměřovací základ dle přehledu od ČSSZ má klient 30 000,-/měs. hrubého. Má hypoteční úvěr se zůstatkem 3 000 000,- a splátkou 11 529,-/měs. Klient má partnerku na rodičovské dovolené s jeho ročním synem. Nyní nejsou svoji a svatbu plánují v budoucnu. Partnerka má nyní příjem 8 500,-/měs. Celkové příjmy rodiny jsou 48 500,-/měs. Měsíční náklady rodiny jsou nyní na úrovni 45 000,-/měs. Finanční rezervy bohužel nemají velké, protože již hodně peněz použili v souvislosti s narozením syna a na vybavení bytu. Současná finanční rezerva je 50 000,-. Klienti nyní nemají životní pojištění, protože nevidí důvod. Pojďme se na to opět podívat z pohledu třech základních rizik.

jessica-rockowitz-6c4Uhhe68yQ-unsplash-scaled

 

  • Smrt:

Pokud by nyní nedej bůh nastala tato situace, tak by žena zůstala s hypotečním úvěrem, ročním synem a finanční rezervou 50 000,- na celou situaci sama. Naštěstí by měla nárok na sirotčí důchod pro syna, který by byl ve výši 9 692,-/měs. do doby jeho studia. Je reálné, aby vyžila se současným příjmem, sirotčím důchodem a utáhla hypotéku a celou domácnost? Je evidentní, že ne. o Klient by tedy měl být minimálně pojištěn na 100 % výše hypotéky, aby ji nikdo nedědil a partnerka mohla se synem bydlet v nemovitosti bez úvěru a tím si snížit náklady. Dále by měl být pojištěn na svůj aspoň roční příjem, aby měla partnerka z čeho fungovat, dokud nebude mít nárok na zmíněný sirotčí důchod. I tak by se poté musela vrátit co nejdříve do práce, aby vše zvládla.

  • Invalidita:

Pokud by klient skončil v invalidních důchodu III. stupně, tak by měl nárok na důchod ve výši 18 168,-/měs. To by ale byl v tu chvíli jeho jediný příjem. Spadl by tedy z příjmu 40 000,-/měs. na tento, a navíc by měl nejspíše zvýšené náklady skrze zdravotní komplikace. Zvládl by tuto situaci klient bez pojištění? Bohužel opět ne. o Ideálně by opět měl být pojištěn na 100 % hypotéky, aby ji mohl doplatit a tím si snížit životní náklady. Zároveň by ale měl být pojištěn na další částku, která by mu formou renty dorovnávala ušlý příjem na udržení současného životního standardu.

  • Pracovní neschopnost:

Pokud by klient z důvodu úrazu či nemoci skončil na pracovní neschopnosti, tak by měl v prvním měsíci nárok na cca 25 016,-/měs. Žena by stále měla 8 500,-/měs. z rodičovského příspěvku. Celkem by rodina měla cca 33 516,-/měs. Každý měsíc pracovní neschopnosti by na vykrytí měsíčních nákladů chybělo 11 484,-/měs. Pokud by klient bral chybějící peníze z finanční rezervy, tak by mu po 4 měsících došla a dostal by se do problémů a musel si v nejhorším případě krátkodobě půjčovat. o Klient by tedy měl být na tato rizika pojištěn, dokud nebude jeho finanční rezerva minimálně na vykrytí roční pracovní neschopnosti společně s železnou rezervou.

Závěr

Je Vám to nyní jasnější? Pokud by tento vzorový klient měl dostatečné finanční rezervy nebo by měl další aktiva, která by mu generovala dostatečný pasivní příjem či by je mohl prodat, tak by byl v situaci, kdy bude tento produkt pro něj možná zbytečný či něco navíc. Bohužel většina lidí, a hlavně mladých, nemá taková aktiva a rezervy a většinou jsou v podobné situaci a tyto nenadálé události by způsobily obrovské finanční problémy. Bohužel ale velká většina lidí buď životní pojištění nemá nebo jej má špatně nastaveno. Nikdo s nimi totiž neřešil takto přesnou analýzu situace a nepropočítal jim přesné nároky z ČSSZ. Jejich pojištění je tedy nějaké základní obecné řešení z pobočky či od nekvalitního finančního poradce, které jim bohužel také moc nepomůže. Nepodceňujte to a určitě si udělejte tuto analýzu a zkontrolujte si, zda máte smlouvu kvalitně nastavenou a zároveň, zda máte kvalitní pojišťovnu, která má dobré pojistné podmínky. 

 

Přijde Vám tato problematika složitá a nejste schopni si vše sami takto zanalyzovat? Vyhledejte finančního poradce! Vyhledejte ale kvalitního, který si s tím dá takovou práci a ucítíte z něj, že mu jde opravdu o to, aby smlouva byla funkční, a ne pouze o peníze. Sám vím, že není jednoduché najít správného parťáka na finance. Proto držím pěsti a pokud byste chtěli pomoci ode mě, tak se neváhejte ozvat a můžeme se na to podívat.

 

Máte dotazy ke konkrétní problematice?

Neváhejte se mi ozvat pro bezplatnou konzultaci.

Kontaktovat e-mailem

tomas.flasar@hypo-portal.cz

Kontaktovat telefonem

+420 775 030 123

Sdílet příspěvěk:

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Reddit
Facebook Instagram YouTube Spotify